Click to view full size image

Muri venexiani 3
2008
Gouache - Acryl - Dispersion auf Karton
52 x 78 cm